Mat i farta

Stolt ambassadør!

"Etter 10 år som driver er jeg stolt over å være Franchisetaker i Big Bite. Jeg er en engasjert og stolt ambassadør, jeg har tro på produktene våre og synes vi har et flott konsept. Vi har et herlig samhold på kryss av regionene og med hovedkontoret." - Siri Lutdal

Bli en del av suksessen!

"Jeg liker å ha muligheten til å bestemme min egen arbeidsdag, få igjen for innsatsen man legger ned, og få jobbe i et hektisk og ungt miljø. Samtidig har vi samlinger flere ganger i året som gir mye faglig påfyll og sosialt samvær med de andre franchisetakerne i kjeden." - Elin Magnussen

Stolt ambassadør!

"Etter 10 år som driver er jeg stolt over å være Franchisetaker i Big Bite. Jeg er en engasjert og stolt ambassadør, jeg har tro på produktene våre og synes vi har et flott konsept. Vi har et herlig samhold på kryss av regionene og med hovedkontoret." - Siri Lutdal

Big Bite i dag og i morgen

Gjennom 18 år har vi utviklet det vi i dag kaller Big Bite-konseptet. Det besår av to hoveddeler: merkevaren Big Bite med alt den innebærer, og våre gode driftssystemer. Begge er avgjørende for videre suksess som en kjede av franchisedrevne avdelinger. Big Bite har i dag mer enn 50 avdelinger fordelt over hele Norge og har planer om å ekspandere ytterligere.

Hva er en franchisetaker
i Big Bite-konseptet?

Merkevaren Big Bite

Big Bite er et velutviklet fastfood konsept, med subs som hovedprodukt. Subs i Big Bite er dagferske baguetter med en myk konsistens, og som etter å ha blitt varmet i ovn får en litt crispy overflate. I tillegg står flere varianter av salater og wraps i fokus. Etter 18 års drift vet vi at det er stort potensial for flere etableringer og store muligheter for økt omsetning på de stedene hvor vi allerede er etablert.

  • Vi vet av kundene blir positivt overrasket over smaken
  • Vi vet at kundene mener det er et sunnere alternativ
  • Vi vet at dette er mat for alle, uansett kjønn og alder
  • Vi vet at en debut fører til mersalg og gjenkjøp

I Big Bite er vi svært opptatt av totalopplevelsen kundene har når de handler hos oss: Hvordan avdelingene ser ut, beliggenhet, servicenivået og kompetansen til medarbeiderne. Hver eneste dag skal vi gi kundene mer enn de forventer, og på den måten skape høyest mulig fortjeneste. Her vil din innsats som franchisetaker i Big Bite være avgjørende, både i forhold til eget engasjement og i forhold til opplæring av ansatte. Subs, salater og wraps har vært og skal fortsatt være grunnstammen i vårt sortiment.   Disse varene er for mange kunder hovedgrunnen til å velge Big Bite fremfor andre. Sortimentet i seg selv er ikke nok. Dyktige, trivelige og serviceinnstilte medarbeidere er helt avgjørende for vår suksess.

Gode systemer

Big Bite sine driftssystemer er gode og veletablerte. Et intranett med rutinebeskrivelser og daglig informasjon, egendrevet lønns og regnskapsavdeling, butikkdatasystem og egen distribusjon. Systemene er grunnlaget for kontroll over butikkdriften og oppnåelse av maksimal lønnsomhet. Driftssystemene våre er et solid hjelpemiddel for deg som skal bli franchisetaker i Big Bite.

Bli franchisetaker

Salgs- og driftsrådgivning

Regionslederen er din nærmeste samarbeidspartner. Han eller hun gir deg assistanse på en rekke områder, for eksempel når det gjelder utvikling av driftsmessige styreredskaper, salgsanalyser, svinnbekjempelse og riktig bruk av konseptet for å sikre maksimal fortjeneste. Regionsledere har ansvaret  for å følge opp de enkelte avdelingene og besøker disse jevnlig.
 

Markedsføring

Big Bite utarbeider langsiktige kampanjeplaner og markedsføringstiltak som franchisetaker er pliktig å gjennomføre ved sitt utsalg. I tillegg til å skape konkret mersalg er kampanjeaktivitetene med på å bygge opp Big Bite som merkevare, og dermed gjøre konseptet enda sterkere. Big Bite inngår sentrale innkjøpsavtaler som franchisetaker nyter godt av. Utsalgspriser på varer og tjenester settes sentralt. Det er din oppgave å budsjettere og planlegge din egen lokale marked- og salgsutførelse. Den sentrale markedsavdelingen står til full disposisjon ved behov for spesifikke markedsføringstiltak for å øke omsetningen ved ditt utsalg.

 

Franchise i Big Bite

Franchise er et gjensidig forpliktende samarbeid der to selvstendige parter bringer sine verdier og tjenester inn i et samarbeidsforhold.

Vi har et felles mål om å skape høyest mulig fortjeneste. Franchisetakeren er selvstendig næringsdrivende av egen virksomhet, men reduserer risikoen ved å være del av en kjede i et godt utprøvd driftssystem. Franchisetaker betaler en oppstartsavgift til franchisegiver for å benytte Big Bite som merkenavn og bli del av vårt sterke kjedekonsept med stordriftsfordeler og velfungerende driftssystemer.
 

Franchisetaker i Big Bite

Når du velger å bli franchisetaker hos oss, står Big Bite for alle kostnader ved etablering av avdelingen din. I tillegg dekker vi løpende kostnader som husleie, felles markedsføring, utgifter til regnskapsførsel, lønnstjenester og driftsoppfølging med mer. Dette gir deg muligheten til å fokusere på den daglige driften.  Du vil i tillegg få grundig opplæring, både praktisk og teoretisk i form av Big Bite skolen.  Dine lederegenskaper vil være under kontinuerlig utvikling gjennom flere samlinger i løpet av året. 

Søknadsskjema start din egen big bite

Takk for din interesse, din søknad er mottatt!