Gå til hovedinnhold

Åpenhetsloven

Les hele redegjørelsen her

I juli 2022 trådte Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) i kraft. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Big Bite AS sin holdning til arbeid med Åpenhetsloven er at det er en del av bærekraftsarbeidet vårt og at vi skal bruke den som et middel for å få til forbedringer i verdikjeden vår.

Big Bite AS, sammen med flere serveringskjeder, er eid av Bitastad AS. Arbeidet med å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden er organisert sentralt på konsernnivå og omfatter alle virksomhetsområdene i konsernet.  Aktsomhetsvurderingen foretatt av Bitastad AS vil dekke den samme leverandørkjeden som Big Bite AS benytter seg av.